664 008 380  ochrona@proserve.pl 70-783 Szczecin, ul. Rydla 66 "b"

       

PROSERVE OCHRONA

to lokalna, szczecińska firma, działająca  na terenie całego województwa zachodniopomorskiego.

 

Oferujemy usługę stacjonarnej ochrony fizycznej, obejmującej poza stałym dozorem powierzonego mienia, także czynności związane m.in. z kontrolą dostępu do obiektu, obsługą ruchu osobowego i kołowego i nadzorem nad infrastrukturą obiektu.

 

Stałą i doraźną usługę ochrony sprawujemy w obiektach przemysłowych i handlowych a także w biurowcach, i budynkach administracji państwowej. Zabezpieczamy siedziby deweloperów oraz ich inwestycje - skutecznie ochraniamy place i zaplecza budów.

 

Specjalizujemy się w obsłudze nieruchomości mieszkalnych. Chronimy zamknięte osiedla mieszkaniowe i apartamentowce.

 

Forma i zakres współpracy zawsze dopasowane są do indywidualnych potrzeb Klienta a podjęte zobowiązania, realizujemy z zachowaniem najwyższej staranności. Dlatego, realizację usługi zawsze poprzedza rozpoznanie zadania z uwzględnieniem, specyfiki chronionego obiektu, dotychczasowych rozwiązań i oczekiwań właściciela.
Często, udaje się wypracować i zaproponować nową koncepcję ochrony dającą oszczędności przy jednoczesnym zachowaniu lub nieznacznej modyfikacji warunków świadczenia usługi.
W uzgodnieniu z Klientem, zostaje opracowany plan ochrony obiektu i przedstawiony do akceptacji w terminie 10 dni roboczych od dnia rozpoczęcia świadczenia usługi.

Przed przystąpieniem do realizacji umowy starannie dobieramy pracowników.
Są oni przygotowani do prawidłowego wykonywania usługi w sposób gwarantujący skuteczność ochrony. Podczas instruktażu stanowiskowego pracownicy są zapoznawani m.in. z zakresem obowiązków, specyfiką obiektu i miejscami potencjalnych zagrożeń.
Nad pracownikami ochrony sprawowany jest stały nadzór a osoba odpowiedzialna za obsługę Państwa przedsiębiorstwa będzie w stałym kontakcie z wyznaczonym przedstawicielem.
Nasi pracownicy podczas wykonywania zadań służbowych wyposażeni są w bezprzewodowe środki łączności i środki ochrony osobistej.
Ochraniane obiekty są oznakowane a pracownicy wyposażeni w jednolite umundurowanie.

 

PROSERVE OCHRONA to osiemnastoletnie doświadczenie przy ochronie każdego rodzaju nieruchomości ze względu na charakter, funkcję i wielkość.

Działalność w zakresie ochrony osób i mienia realizujemy na podstawie Koncesji MSW a kadra kierownicza posiada uprawnienia zawodowe – Licencje POF.
Posiadamy polisę ubezpieczenia OC.
Zachęcamy do nawiązania z nami współpracy w zakresie ochrony Państwa mienia.
         
                 
        PROSERVE   ul Lucjana Rydla 66 "b" 1p. lok.02,  tel.: 664 008 380,  ochrona@proserve.pl  www.ochrona-proserve.pl          
       
         
       
© PROSERVE 2015